Zelfevaluatie van raden van toezicht en bestuur

Is uw ‘governance’ op orde? Dit is niet alleen het goed voldoen aan codes of het toepassen van de voorschriften, processen en aanwezigheid van deskundigheden’. Toezicht 2.0 richt zich ook op het persoonlijk functioneren en het gedrag in de interactie met bestuurders.

Iedereen erkent dat voor effectief toezicht houden en daadkrachtig besturen gestructureerde zelfevaluatie grote toegevoegde waarde heeft. Het besluit om tot zelfevaluatie over te gaan is dan snel genomen, alleen… wat is de volgende stap in het proces? Hoe bepaal je het doel en welke onderwerpen komen aan bod? Hoe voorkom je dat discussies alle kanten op vliegen, terwijl de kern van de zaak niet wordt besproken?

Zorg dat zelfevaluatie geen verplicht nummer is waarin men om de hete brei heen draait. Maak van de zelfevaluatie een effectieve bijeenkomst met concrete verbeterpunten en monitoringsafspraken. Investeer in een praktische toolkit voor zelfevaluaties zodat raden van toezicht en bestuurscolleges in staat worden gesteld om de gewenste bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie die ze heeft ingesteld.

De Nederlandse Corporate Governance Code bevat algemeen aanvaarde principes en best practice bepalingen voor goed ondernemingsbestuur. De Code Tabaksblat heeft zich bewezen als waardevol instrument van zelfregulering voor bestuurders, commissarissen en aandeelhouders van Nederlandse beursvennootschappen, ook in de zorg, het onderwijs, kinderopvang en woningcorporaties. De Code stelt een periodieke en systematische zelfanalyse en –evaluatie van raden van toezicht en bestuurscolleges verplicht.

Er zijn (digitale) vragenlijsten gericht op de initiële zelfevaluatie. Deze kunnen helpen om de eerste onderwerpen en prioriteit van verbeterpunten vast te stellen. Tijdens de zelfevaluatie-gesprekken hebben de leden de onderwerpen wel paraat en zijn vragenlijsten vooral een checklist. Vanuit het 7S-model of het INK-managementmodel kunnen onderwerpen gegroepeerd worden. De kernvraag is welke leerpunten de RvT wil bereiken met de zelfevaluatie. Vandaaruit komt Process-IT.nu op de bovenstaande praktische benadering.

Zie voor organisaties met vragenlijsten:

Meer informatie:

Dit bericht is geplaatst in Artikelen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *