Uitgelicht: Sociale Innovatie

Het Agentschap SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) biedt met ‘Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven’ aan ondernemers een subsidie aan van € 13.000 tot € 18.000 euro. Voorwaarden:

  • Uw project richt zich op tenminste één van de volgende thema’s:
    • Procesverbetering: het binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.
    • Duurzame inzetbaarheid door het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.
  • Uw project bestaat uit het inhuren van een adviseur. Deze adviseur stelt een diagnose of advies op en/of test of implementeert een plan van aanpak.
  • U financiert 25% van de totale projectkosten. Dat is € 3.250 tot € 6.000 eigen bijdrage.
  • Uw project duurt max. 9 maanden. U heeft dan subsidie voor 104 – 192 uur inzet van adviseur.
  • Voor elke entiteit (eigen KvK-nummer) kan een subsidie worden aangevraagd.

De subsidie aanvraag stond open van 10 oktober tot en met vrijdag 21 oktober 17 uur. Er zijn 4288 bedrijven die een projectplan het opgesteld en het subsidieverzoek hebben ingediend. Initieel was er een loting. Op 7 december 2011 heeft Staatssecretaris De Krom 52 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor sociale innovatie, waardoor het budget tot 77 miljoen euro is gestegen. Hierdoor kan het Agentschap SZW in plaats van 1400 aanvragen alle 4288 aanvragen in behandeling nemen. Het Agentschap SZW probeert uiterlijk 24 februari 2012 alle beschikkingen voor alle subsidieaanvragen te hebben verstuurd.

Interesse? Bel uw procespartner Ralf Hanekamp voor het vrijblijvend beoordelen van de mogelijkheden om tot de gewenste procesverbetering te komen. Process-IT.nu werkt waar gewenst samen met Dorien te Pas, gespecialiseerd in ‘durven doen’. Wij begeleiden u om het project succesvol ten uitvoer te brengen.

Een globale planning van de aanvraag en betaling ziet er als volgt uit:

Zie ook mijn artikelen hierover voor voorbeelden en verdere informatie:

Verwijzing naar: