Proces- en systeemoptimalisatie

“Verbeterkansen zien en benutten”. De omgeving verandert, organisatie en/of diensten veranderen. Bedrijfsprocessen en ondersteunende applicaties moeten worden bijgewerkt, zodat deze niet gaan achterlopen en de voortgang belemmeren. Heeft de applicatiebeheerder inzicht in de bedrijfsprocessen en de kerngebruikers kennis van de mogelijkheden van de bestaande systemen? Hoe kan worden voorkomen dat de aangeschafte applicaties vollopen met ‘workarounds’ om te voldoen aan alle wensen van gebruikers? Suboptimalisaties of niet te koppelen ICT-processen zijn verspilling en belemmerend voor noodzakelijke updates van een applicatie. Process-IT.nu helpt als verbindende schakel tussen de bedrijfsvoering en de applicaties, zodat applicaties daadwerkelijk toegevoegde waarde gaan leveren voor de gebruikers én hun klanten. U krijgt inzicht in uw processen, waardoor verbeteringen zichtbaar worden. Om Johan Cruijff aan te halen: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.”

Is het ICT-landschap opgebouwd uit losse applicaties, dan kan de investering in Enterprise Resource Planning (ERP) bedrijfssoftware zinvol zijn. ERP zorgt ervoor dat de automatische afhandeling van logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen onder een bedrijfsbreed informatie- en management systeem draait. De proces specialist is ervaren om de verbeterkansen te zien en te ondersteunen bij de juiste onderbouwing voor en investering in een (branche)specifieke oplossing.

  • Aansluiting van processen (en automatisering) op de bedrijfsdoelstelling.
  • Analyse van informatiebehoeften op organisatieniveau en de vertaling naar bedrijfsproces en automatisering.
  • Wezenlijke verbeterslagen te maken voor de business, van initiële analyse tot visievorming en van ontwerp tot borging.
  • Stroomlijnen van complexe procesomgevingen in samenspraak met de business, activiteiten relateren aan prestatie indicatoren.
  • Analyseren, ontwerpen, implementeren en verbeteren van (organisatie)processen (van strategisch, langs tactisch naar operationeel niveau). Raakvlakken met o.a. verandermanagement, kwaliteitsmanagement en organisatiemanagement.
  • Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, programma’s van eisen, definitiestudies, probleem-, informatie- en gegevensanalyses.
  • Zorg dragen voor een goede afweging in geval van tegengestelde belangen bij betrokkenen in heldere en rationele adviezen.
  • Ontwerpen en modelleren van bedrijfsprocessen (evt. met behulp van modelleringsoftware).
  • Bouwen en implementeren van de procesmodellen in standaardpakketten voor workflow- en documentmanagement.
  • Begeleiden van en adviseren bij de invoering en evaluatie van informatiesystemen.