Inzicht in uw processen

Is de werkwijze die in het verleden is ontworpen en ontstaan, vandaag nog van toegevoegde waarde? Worden de aanwezige systemen optimaal benut om een logische flow te faciliteren? Levert u constante kwaliteit? Inzicht in processen is essentieel wanneer u verbeteringen in de bedrijfsprocessen in uw organisatie wilt doorvoeren en u wilt sturen op resultaten. Daarnaast vereist de Nederlandse wetgever van financiële dienstverleners dat zij inzicht kunnen geven in hun bedrijfsprocessen (Wet op Financieel Toezicht (Wft-2007)). Process-IT.nu kan u helpen met een kritische blik op risicovolle, gevoelige of tijdrovende processen binnen uw organisatie om grip te krijgen op de kwaliteit van producten en diensten zoals de klant deze ervaart.

Van traditionele ISO-certificering (handboek samenstellen, procedureboek maken en werkinstructies schrijven en vervolgens alles in de kast plaatsen als aan de eis is voldaan) naar inzicht in (risicovolle, complexe, ) processen als basis voor continue procesverbetering. Begrijp de activiteiten van uw medewerkers, de benodigde input, de output en het resultaat. Sluit de toegevoegde waarde aan op de bedrijfsdoelstelling?

  • Het bepalen van de huidige situatie en de urgentie om een verbetertraject te starten.
  • Opzetten van de aanpak, het benoemen van de verantwoordelijke proceseigenaren en betrekken van de medewerkers.
  • Bepalen van de verschillende proces detailniveaus.
  • Verzamelen van informatie bij alle betrokkenen, visueel maken van uw administratieve organisatie processen en bijbehorende gegevens, documenten en TVB.
  • Bepalen van de gewenste situatie, analyseren en verbeteren van de bestaande bedrijfsprocessen in interactieve workshops.
  • Vertalen van relaties tussen bedrijfsprocessen en informatiestromen op conceptueel niveau naar procedures en richtlijnen voor het administreren en rapporteren van gegevens.
  • Borgen en implementeren van de resultaten.