Herinrichten van processen

“Bezint eer gij begint”. Het inrichten van een bedrijfsproces vraagt om overzicht in het bedrijf en de externe omgeving. Bepaal eerst de doelstelling en de betreffende inrichtingsvraagstukken en richt dan pas de processen (opnieuw) in. Ga op zoek naar de toegevoegde waarde die geleverd kan worden, anders rekenen klanten alleen af op prijs. Bepaal vervolgens wat noodzakelijk is om te automatiseren of, voor bestaande ICT-processen te optimaliseren. Richt flexibel in, zodat er voldaan kan worden aan de klantenwens.

Alleen in deze volgorde word geborgd dat processen aansluiten bij wat er in de markt gebeurt en wat de klant nodig heeft of verwacht. Alleen zo kan alles erop gericht zijn om de verwachting van de klant te overtreffen. Het voorkomt verspilling in de aanschaf van applicaties en hardware.

Is uw agenda vol met de dagelijkse gang van zaken en staat ‘veranderen’ hier niet tussen? Dan kan de vernieuwende ondersteuning van een bedrijfsproces specialist buiten de eigen structuur en cultuur de eerste stap zijn.

  • De Business Process Management (BPM) activiteit richt zich zowel op bedrijfskundige als ICT (informatie- en communicatietechnologie) aspecten. Daarbij gaat de aandacht uit naar inrichtingsvraagstukken en afstemmingsvraagstukken tussen ICT- en bedrijfsprocessen, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.
  • De proces specialist maakt gebruik van de meest effectieve instrumenten, standaards, methoden en technieken op het gebied van procesmanagement (Business Process Reengineering), weet hoe deze moeten worden toegepast en kan deze klantspecifiek maken.