Faciliteren van workshops

“Bij faciliteren gaat het erom mensen te helpen hun doel of resultaat te bereiken.” Dat houdt in mensen helpen om effectiever samen te werken. Van belang daarin is het ondersteunen van de communicatie binnen de groep. Samenwerking voor bedrijfsprocesvraagstukken, innovaties of verbetermogelijkheden staat met een goede interactie.

De rol als facilitator is niet het aandragen van expertise en oplossingen op het gebied van de gestelde doelen. Het is veel effectiever om de samenwerking met behulp van gerichte interventies te ondersteunen. De proces specialist is een klankbord, een begeleider, een helper, iemand die de groep meer bewust maakt en leert zelf antwoorden te vinden. De proces specialist coördineert en geeft een bijeenkomst vorm. Hij enthousiasmeert de deelnemers door een goede sfeer te creëren, veiligheid te bieden door voorbeeldgedrag, eigen enthousiasme en te benoemen welke resultaten al bereikt zijn. Het doel/resultaat is hierbij leidend.

  • Analyseren bestaand materiaal voor workshops, voorbereiding, uitwerking van workshops.
  • Procesomgeving helder in kaart brengen, zodat duidelijkheid ontstaat over kansen en knelpunten. Waar nodig (opnieuw) inrichten van processen om klanttevredenheid te maximaliseren, besparingen te realiseren en werkstromen logisch en efficiënt te laten verlopen.
  • Combineren van een onafhankelijke blik, met inhoudelijke betrokkenheid.
  • Vorm geven aan concrete verbetertrajecten door met enthousiasme en lef daadwerkelijk vernieuwing en efficiency totstandbrengen.