Nooit meer bestanden versturen die te groot zijn: Gebruikmaken van VBA

Standaard geeft Outlook 2010 bij Internet e-mailaccounts (POP3, IMAP, HTTP) een foutmelding door de ‘standaard grootte van bijlagen’ limiet van 20 megabyte (20480 KB). Deze limiet voorkomt dat u probeert om zeer grote bijlagen te versturen die groter zijn dan de limiet van de meeste internet service providers. Bij een Microsoft Exchange Server email account is de limiet 10 MB (10240 KB). Zelf de grootte van het e-mailbericht kunnen instellen met eenvoudige VBA-code en tijdig gewaarschuwd worden?

 

Beiden kunnen gewijzigd worden, maar daarvoor moet u voor internet accounts de MaximumAttachmentSize waarde in de Registry veranderen, of voor Exchange in de Exchange Management Console de Transport Settings Properties aanpassen. Zie hiervoor de supportsite van Microsoft.

In Outlook 2010 zit de optie ‘Reduce the size of pictures and attachments’ verstopt in File\Info. De Attachment Options gedeelte aan de rechterkant in de mail is niet meer aanwezig. U kunt niet meer kiezen tussen verschillende groottes, maar de foto zal proportioneel worden aangepast zodat het niet groter is dan 1024×786 pixels.

Om vanaf een maximale bijlage grootte (bijvoorbeeld 2,5 Mb) een waarschuwing te geven kan de volgende VBA code gebruikt worden.

‘ Controleren op de grootte van het e-mailbericht

Dim BijlageGrootte As Long

Const Max_BijlageGrootte As Long = 2621440 ‘ Geef hier de maximale grootte in bytes. Bijvoorbeeld 2,5Mb*1024*1024 is 2621440 bytes.

Dim Versturen_Bijlage As Variant

 

If Item.Attachments.Count Then

    BijlageGrootte = Item.Size

    If BijlageGrootte > Max_BijlageGrootte Then

        Versturen_Bijlage = MsgBox(“De bijlage(n) zijn ” & Round(BijlageGrootte / 1024 / 1024, 0) & ” Mb groot!” & vbCrLf & vbCrLf & “Wilt u deze mail versturen?”, vbQuestion + vbYesNo + vbMsgBoxSetForeground, “Waarschuwing voor grootte e-mailbericht.”)

        If Versturen_Bijlage = vbNo Then Cancel = True

    End If

End If

Dit bericht is geplaatst in Artikelen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *