Persoonlijke training Excel

Microsoft Excel vervult in kleine en grote bedrijven een belangrijke rol bij het dagelijkse kantoorwerk. Tel maar eens hoeveel Excel-lijstjes er rondgaan. Met Excel valt veel tijdwinst te behalen, zeker als u er efficiënt mee kunt werken – en daar zit vaak de kneep. Excel is zo enorm veelzijdig dat vrijwel niemand alle mogelijkheden kent. Daardoor blijft een deel van de kracht van Excel onbenut. De training is opgezet om te leren hoe Excel werkt, wat u moet doen, maar ook waarom.

Op basis van het boek  ‘Het Complete Boek: Microsoft Excel voor professionals’ en ‘Het Complete handboek’ voor Office en natuurlijk enorm veel praktijkervaring.

De trainer komt bij u op locatie en bespreekt samen de gewenste onderdelen, dagdelen en specifieke bedrijfstoepassingen.

Onderdelen van de totale training:

 • Lijsten weergeven, sorteren, filteren en ontdubbelen
 • Wiskundige functies: optellen, afronden, delen en vermenigvuldigen
 • Functies voor datum en tijd
 • Zoeken en vervangen
 • Informatie over cellen en werkbladen opvragen
 • Logische functies: ALS, EN en OF
 • Veelgebruikte formules en functies
 • Tellen onder voorwaarde: AANTAL.ALS
 • Voorwaardelijke weergave: ALS
 • Zoeken en weergeven: VERT.ZOEKEN
 • Cellen met teksten samenvoegen: TEKST.SAMENVOEGEN
 • Gedeelte van een celwaarde ophalen: LINKS, RECHTS, MIDDEN
 • Voorwaardelijke optelling: SOM.ALS
 • Verder rekenen zonder of met minder decimalen: AFRONDING
 • Een dynamisch bereik opgeven: VERSCHUIVING en AANTALARG
 • Functies voor cellen met een datum of tijd
 • Controle en foutafhandeling
 • Foutmeldingen na bewerking van de formule
 • Fout als resultaat van de formule
 • Kringverwijzing
 • Controle op gemaakte formules
 • Werken met matrixformules
 • Gegevens uitbeelden met balken en sparklines
 • Grafieken maken, aanpassen en opmaken
 • Werken met gegevens voor grafieken
 • Speciale grafieken: spreidingsplot, boxplot en Gantt-grafiek
 • Werken met draaitabellen
 • Keuzelijsten inbouwen
 • Resultaten presenteren in een dashboard
 • Verbindingen leggen met internet, Word en PowerPoint
 • Macro’s opnemen en aanpassen
 • Macro’s schrijven in VBA

Deel 1: Aan de slag met Excel

 • Wat is een spreadsheet en een werkmap; Werkbladgegevens invoeren en bewerken
 • Essentiële werkbladbewerkingen
 • Werken met cellen en bereiken, kopiëren en plakken
 • Werken met formules en functies
  • Alle formules in het werkblad tonen
  • Cellen samenvoegen en centreren
  • Tekst laten teruglopen
  • Invoer beperken met valideren
  • Het werkblad beveiligen
 • Werken met lijsten
  • De opschriften in beeld houden
  • Rijen en kolommen inklapbaar maken
  • Slim zoeken
  • De joker inzetten
  • De lijst sorteren
  • Sorteren op kleur
  • De lijst filteren
  • Adressen ontdubbelen
  • Sorteren via filter
  • Opmerkingen invoegen
  • Iets doen in meer werkbladen tegelijk
  • Werkbladen koppelen
  • Werkmappen koppelen
  • Naam maken

Deel 2: Werken met formules en functies

 • Werken met wiskundige functies
  • Series getallen optellen
  • Selectief optellen
  • Op meer criteria letten
  • Sprongen maken
  • Afronden naar boven
  • Afronden naar beneden
  • Afronden in veelvoud
  • Delen en vermenigvuldigen voor gevorderden
  • Aantal mogelijkheden tellen
  • Willekeurige getallen trekken
  • Uw functie krachtiger maken
  • Voorbeelden van andere wiskundige functies
 • Werken met functies voor datum en tijd
  • Datum invoeren
  • Huidige datum weergeven
  • Datum ontleden en samenstellen
  • Lijst met werkdagen maken
  • Project plannen – uw werkblad als planbord
  • Functies voor tijd
  • Huidig tijdstip weergeven
  • Tijd afronden
 • Werken met zoeken en vervangen
  • Zoeken naar waarden
  • Willekeurig getallen uit een tabel trekken
  • Voorbeelden van andere functies die verwijzen
  • Zoeken en vervangen
  • Tekst overnemen met functies
  • Tekst vervangen met functies
  • Gegevens laten opvallen in een tekstvak
  • Voorbeelden van andere functies voor tekst
 • Werken met functies voor informatie
 • Werken met logische functies
 • Werken met statistische functies
  • Cellen en getallen tellen
  • Gegevens tellen
  • Op meer criteria tellen
  • Grootste en kleinste waarden opzoeken
  • Toppers opzoeken
  • Het gemiddelde berekenen
  • Selectief gemiddelde berekenen
  • Gemiddelde berekenen zonder uitschieters
  • Gegevens in groepen verdelen
 • Werken met matrixformules
  • Speciale formules opstellen
  • Zoeken naar tekst
  • Zoeken naar getallen
  • Zoeken en berekenen
  • Matrixformule in een matrix plaatsen
  • De laatste veertien dagen weergeven
 • Keuzelijsten inbouwen
  • Kiezen met valideren
  • Afhankelijke keuzelijsten maken

Deel 3: Grafieken en illustraties maken

 • Gegevens uitbeelden
  • Uw gegevens visualiseren
  • Een groep cellen verschillend kleuren
  • Gekleurde pijlen aanbrengen
  • Sparklines inbouwen en aanpassen
  • Afbeeldingen en SmartArt invoegen
 • Grafieken maken, aanpassen en opmaken
  • Gegevens presenteren in een grafiek
  • Grafieken maken
  • Het juiste grafiektype kiezen
  • Ander grafiektype kiezen
  • Grafieken afdrukken
  • Grafiekonderdelen bewerken
  • Andere grafiekstijlen proberen
  • Werken met grafiektitels
  • Werken met een legenda
  • De assen aanpassen

Deel 4: Gegevens analyseren met Excel

 • Werken met draaitabellen
  • Overzicht scheppen met een draaitabel
  • De draaitabel voorbereiden
  • Een draaitabel maken
  • De draaitabel anders aansturen
  • Subtotalen onderdrukken
  • De draaitabel opmaken
  • Filteren in de draaitabel
  • Achterliggende getallen oproepen
 • Buiten de hokjes denken
  • Verbindingen leggen
  • Hyperlinks maken
  • Vanuit Excel naar Word kopiëren
  • Vanuit Word naar Excel kopiëren
  • Met webquery gegevens van internet halen
  • Werkmap opslaan als PDF
  • Een CSVbestand converteren

Deel 5: Excel programmeren met VBA

 • Macro’s opnemen en aanpassen
  • Macro voorbereiden
  • Macro opnemen
  • Macrobeveiliging instellen
  • Adreslijst sorteren met macro
 • Macro’s schrijven in VBA
  • Achter de schermen kijken
  • Zelf code schrijven in VBA
  • Algemeen bruikbare macro maken
  • Alle opmerkingen opmaken
  • Alle opmerkingen apart afdrukken
  • Eigen functies schrijven
  • Eigen functie invoeren met Functie invoegen
  • Aantal rode cellen tellen
  • Werken met gebeurtenissen
  • Foutmeldingen

Deel 6: Zelf Excel programma’s maken met VBA en userforms

 • UserForms maken
 • Voorbeelden van VBA